Uzmanlık Eğitimi

Uzmanlık Öğrencisi Eğitim Kurulu

■        Prof.Dr.A.Zafer ÖZTEK (Dekan)

■        Doç.Dr. Ender Levent (Mezuniyet Sonrası Eğitimden Sorumlu Dekan Yrd.)

■        Doç.Dr. Uğur Deveci (Mezuniyet Sonrası Eğitimden Sorumlu Başkoordinatör)

■        Prof.Dr. Necla Öztürk (Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı)

■        Prof.Dr. Selim Nalbant (Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı)

■        Prof.Dr. Can Solakoğlu (Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı)

■        Arş.Gör.Dr.Ayça Sözen (Asistan Temsilcisi)

■        Arş.Gör.Dr.Nur Betül Ünal Özdemir (Asistan Temsilcisi)