Laboratuvarlarımız

Fakültemiz Öğrenci Laboratuvarları Şubat 2014 yılında Maltepe Eğitim Köyü Temel Tıp Bilimleri binasında yeniden kuruldu; Anatomi, Fizyoloji, Biyokimya/Mikrobiyoloji, Histoloji/Patoloji, Tıbbi Biyoloji ve Biyofizik Laboratuvarları olmak üzere beş laboratuvar oluşturuldu. Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlediği koşulları sağlayacak şekilde her bir laboratuvarın teçhizat ve donanımları tamamlandı. Her laboratuvara görüntülü eğitim seti yerleştirildi. Laboratuvarların girişine kilitli dolaplar yerleştirilerek öğrencilerimizin kitap vesaire özel eşyalarını koyabilmeleri sağlandı.

Öğrenci Laboratuvarlarının Genel Girişi:

ANATOMİ LABORATUVARI

Bu laboratuvarımız aynı anda 40 öğrencinin anatomi uygulamasını yapabileceği şekilde düzenlendi.

Kadavra Laboratuvarı: İki kadavranın saklandığı bir havuzun bulunduğu laboratuvar.

Maket Laboratuvarı: Uygulamalarda kullanılan maketlerin korunduğu Laboratuvar.   

Maket Eğitim Laboratuvarı: Maketler üzerinde uygulamanın yapıldığı laboratuvar.

 

Kadavra Eğitim Laboratuvarı: Öğrencilerimizin kadavra üzerinde uygulama yaptıkları laboratuvar.

 

 

BİYOKİMYA / MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

Bu laboratuvarımız aynı anda 38 öğrencinin biyokimya veya mikrobiyoloji uygulamasını yapabileceği şekilde düzenlendi.

Öğrencinin uygulama yapabileceği laboratuvara ek olarak deneyler öncesi hazırlıkların yapıldığı içinde soğuk odanın ve diğer gerekli cihazların bulunduğu bir laboratuvar, sterilizasyon odası ve kimyasal malzemelerin korunduğu bir oda bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda öğrencilerimiz, deneyleri için çözelti hazırlamakta, diğer biyokimya ölçümlerinde kullanılan cihazları kullanma becerisini kazanmaktadırlar. Mikrobiyoloji laboratuvarında öğrenci sayısına uygun mikroskop bulunmaktadır.