Az sayıda öğrenci grubuyla ders yapacağım

 

Öğretim Üyesi Sayısı:

Profesör  :   27

Doçent    :   17

Yrd. Doç.  :  45

TOPLAM  :   89

 

2014-2015 ders yılında Türkçe ve İngilizce dilinde öğretim yapan programlardaki öğrenci sayımız:

Dönem I

Türkçe: 47

İngilizce: 63

Dönem II

Türkçe: 74

İngilizce: 23

Dönem III

42

 
Dönem IV

11

 
Dönem V

16

 
Dönem VI

28

 

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI:    304

Öğrenci/öğretim üyesi oranı 3,4’ dür.

 

Fakültemizin birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarında teorik dersler Maltepe Eğitim Köyü Temel Tıp Bilimleri binasındaki dersliklerde yapılmaktadır.

Dördüncü, beşinci ve altınci sınınflarda dersler staj şeklinde yapılmakta, öğrenciler küçük gruplara ayrılarak stajdan sorumlu öğretim üyesinin az sayıda öğrenciyle stajı yürütmesi sağlanmaktadır.

Dönem I öğrencilerimiz Histoloji-Embryoloji dersinde.