Araştırma Olanaklarımız

Öğrencilerimiz “Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Araştırma Merkezi (MÜKKAM)” ile Tibbi Biyoloji Laboratuvarlarında ilgi duydukları alanda çalışmalara katılabilmekte; kanser ve kök hücrelerinin çoğaltılıp dondurulması, bu hücrelerle ilgili DNA,RNA, protein analizleri  ile genel moleküler analiz yöntemleri konularında bilgi ve beceri kazanmaktadırlar. Bu laboratuvarlarda öğrencilerle grup çalışmaları yapılmakta, derlemeler hazırlanmakta, deneysel çalışmalar yürütülmektedir. Öğrencilerimizin yaptıkları çalışmaların sonuçlarını derleyerek  bilimsel toplantılarda sunmaları ve  kendi projelerini hazırlayarak merkez olanakları ile bu projelerine bizzat devam etmeleri teşvik edilmektedir. MÜKKAM’ın olanakları ve yürütülen projelerle ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabirsiniz: http://mukkam.maltepe.edu.tr

Dönem I öğrencilerimizden Aylin Garip  ve  Emirhan Uzak; hocalarımızdan Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş ve  Bezm-İ Alem Üniversitesi’nden Olgu Enis Tok ve Prof. Dr. Mukaddes Eşrefoğlu  ile birlikte “ Uzun Süreli ve Düşük Doz Siklosporin Kullanımının Böbrek Dokusu Üzerine Apopitotik Etkileri” konulu bir çalışma yapmışlar, çalışmanın sonuçlarını  III. Cerrahpaşa Bilim Günleri’nde sunarak “En İyi 2. Poster Ödülü” nü kazanmışlardır. (8-9 Mart 2014)