Projelerimiz

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ  ARAŞTIRMA PROJELERİ

 

--- Prof.Dr. Sinan EKİCİ, Üroloji Anabilim Dalı

Proje Adı: Kabarcıklı hidrodinamik kavitasyon ve biyomedikal tedavilerdeki uygulamaları. TÜBİTAK (111M621).

Projedeki Görevi : Araştırmacı

 

---Prof.Dr. Sinan EKİCİ, Üroloji Anabilim Dalı

Proje Adı: Hidrodinamik kavitasyona dayanan medikal uygulamalar için kullanılacak ulusal endoskopik cihaz tasarım ve geliştirilmesi . TÜBİTAK (113S092).

Projedeki Görevi: Araştırmacı

 

---Yrd.Doç.Dr. Pınar DEMİREL,Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

Proje Adı: Kromozom Anomalilerinde İğ İpliği Kontrol Noktası: Saccharomyces Cerevisiae Modelinde Slx5'in Kemoterapötik Hedef Olarak Değerlendirilmesi.TÜBİTAK 3001 Proje no: 114S094

Projedeki görevi: Yürütücü

 

---Yrd.Doç.Dr. Pınar DEMİREL,Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

Proje Adı :Mmtv-Tgf-Alfa Farelerinde Meme Tümörü Gelişiminin Aralıklı Kalori Kısıtlaması İle Önlenmesinde Adipokinlerin Epigenetik Modifikasyonunun Ve Microrna'Ların Rollerinin BelirlenmesiTÜBİTAK 1001 Proje no: 114S429

Projedeki görevi: Araştırmacı

 

---Doç.Dr. Rahmi ÇUBUK, Radyoloji Anabilim Dalı

Abdominal Ultrason Görünütlerinden Prostat Büyüklüğünün Otomatik Ölçümü. [TUBITAK tarafından desteklenmektedir, Proje No:114E536.

Projedeki Görevi:  Yardımcı Araştırmacı

 

--- Prof.Dr. Tolunay TAVİL, Biyokimya Anabilim Dalı  

Yenidoğanlarda metabolik hastalıkların erken tanısı için genişletilmiş tarama kiti ve referans kontrolleri ile otoanalizörün geliştirilmesi. TÜBİTAK 1501 Sanayi AR_GE Projesi.

Projedeki Görevi: Danışman

 

--- Prof. Dr. Tolunay TAVİL, Biyokimya Anabilim Dalı  

Tıbbi Tanı Kitleri, Kitlerle İlgili Cihaz Yazılım Ve Referans Materyallerinin Geliştirilmesi. TÜBİTAK ARDEB 1003 SBAG …

Projedeki Görevi: Danışman

 

--- Yrd.Doç.Dr. Nesrin ÖZCANLI, Biyokimya Anabilim Dalı

Sıçanlarda Termal Yanığa Bağlı Oksidan Doku Hasarına Karşı 1,25-Dihidroksi Vitamin D3’ün Koruyucu Etkileri. Maltepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi

Proje deki  Görevi:Yürütücü

Araştırmacı: Prof. Dr. Esra SAĞLAM

Araştırmacı: Prof. Ranan G.ülhan AKTAŞ

Araştırmac:  Dr. Yaman SAĞLAM

 

--- Yrd. Doç. Dr. Burak ERSOY, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Sıçanda Topikal ALK5 inhibitörü A-83-01 Uygulamasının Kısmi Ka<lınlıkta Deri Grefti Kontraksiyonuna Olan Etkisinin İn Vivo Değerlendirilmesi.

Projedeki Görevi: Yürütücü

Araştırmacı: Yrd.Doç.Dr. Özge Çevik

Araştırmacı: Araş. Gör. Özlem Tuğçe Çilingir

 

--- Yrd. Doç. Dr. Burak ERSOY, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Etanercept Tedavisinin Sıçanda Transverse Rectus Abdominis Muskulotanöz Flebinde Oluşturulan İskemi-Reperfüzyon Hasarı Üzerine Etkisi.

Projedeki Görevi: Yürütücü

Araştırmacı: Yrd.Doç.Dr. Özge Çevik

Araştırmacı: Araş. Gör. Özlem Tuğçe Çilingir

 

--- Yrd. Doç. Dr. Burak ERSOY, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

İki Uluslararası Mikrocerrahi  Dergisinde Son 10 Yılda Çıkmış Yayınların Kanıt Düzeyi Bazında Analizi.

Projedeki Görevi: Yürütücü

 

--- Yrd. Doç. Dr. Burak ERSOY, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Lateral Pillar Askılama Yöntemiyle Vertikal Skar Redüksiyon mamaplasti ve/veya implantla Mastopeksi Uygulanan Hastalarda Geç Dönem Sonuçların Değerlendirilmesi

Projedeki Görevi: Yürütücü

Araştırmacı: Prof. Dr. Erdem TEZEL