Kurul Dışı Derslerin Bütünleme Sınavına Girecek Öğrencilere Duyuru

Kurul Dışı Derslerin Bütünleme Sınavı tarihleri şöyledir:

 

 

Bütünleme Sınavı Tarihi

FEL  473 Sağlık ve Hastalık Felsefesi

14 Haziran 2016 saat 14:00;

Marmara Eğitim Köyü Kampüsü, Temel Tıp Bilimleri Binası Derslikleri

PHIL 473 Phiolosophy of Health and Diseases

14 Haziran 2016 saat 14:00;

Marmara Eğitim Köyü Kampüsü, Temel Tıp Bilimleri Binası Derslikleri

ING 112 İngilizce II

14 Haziran 2016 saat 10:00;

 Marmara Eğitim Köyü Kampüsü, Temel Tıp Bilimleri Binası Derslikleri

SOS 151 Sosyoloji

23 Haziran 2016 saat 10:00-13:00 arasında Tıp Fak. Öğrenci İşleri Sekreterliğinden konu teslim alınacak;

30 Haziran 2016 saat 10:00;

Internet ortamında Yrd.Doç.Dr Mehemt BOZOK’a teslim edilecek

SOC 151 Sociology

27 Haziran 2016 saat 10:00;

Marmara Eğitim Köyü Kampüsü, Temel Tıp Bilimleri Binası Derslikleri

İNG 306 Mesleki İngilizce II

27 Haziran 2016 saat 11:00;

Tıp Fakültesi Dekanlık Binası Derslikleri

 

 

ATA 152 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Türkçe/İngilizce

30 Haziran 2016 saat 10:00;

 Marmara Eğitim Köyü Kampüsü, Temel Tıp Bilimleri Binası Derslikleri

TRD 152 Türk Dili II Türkçe

30 Haziran 2016 saat 10:00;

 Marmara Eğitim Köyü Kampüsü, Temel Tıp Bilimleri Binası Derslikleri