25.10.2017 tarihli Eğiticinin Sürekli Eğitimi Toplantısı:Farmakovijilans: İlaç Advers Etkileri, İlaç-İlaç Etkileşimleri