25.01.2017 tarihli Eğiticinin Sürekli Eğitimi Toplantısı: Çoktan Seçmeli Soru Hazırlama İlkeleri