23.11.2016 tarihli 'Eğiticinin Sürekli Eğitimi Toplantısı'