22.02.2017 tarihli Eğiticinin Sürekli Eğitimi Toplantısı: Aydınlatılmış Onam Uygulamalarında Güncel Yaklaşımlar