08.05.2018 tarihli Eğiticinin Sürekli Eğitimi Toplantısı: ‘‘Hekimlerin Tıbbi Müdahaleden Doğan Cezai Sorumlulukları’’